Isten még mindig keresi az erős emberek

Kol 2,7 Kedves Barátaim! Gyakran gondolok vissza a as, Sydneyben tartott ifjúsági világtalálkozóra. A hit nagy ünnepét élhettük át ott, amelyen Isten Lelke erősen működött, és a világ minden tájáról érkező résztvevők között mély egységet hozott létre.

isten még mindig keresi az erős emberek

Mint a korábbiak, az a találkozó is gazdag gyümölcsöket hozott sok fiatal és az egész Egyház életében. Most már a következő ifjúsági találkozó lebeg a szemünk előtt, amelyre augusztusában Madridban kerül sor. Kol 2,7. Meghívlak tehát benneteket erre az európai és a világegyház számára is oly fontos eseményre. És azt szeretném, hogy minden fiatal — azok is, akik osztoznak a Jézus Krisztusba vetett hitünkben, és azok is, akik még bizonytalanok, kételkednek, vagy nem is hisznek benne — szert tehessen arra a tapasztalatra, amely meghatározó lehet egész életére: a feltámadt és élő Úr Jézussal való találkozásra és az ő mindannyiunk iránti szeretetének a megtapasztalására.

Legnagyobb vágyaitok forrásainál Minden korban és napjainkban is számos fiatal mélyen vágyik arra, hogy az emberi kapcsolatokat igazságban és közösségvállalásban élje meg. Sokan törekszenek igaz barátságok kialakítására, az igaz szerelem megismerésére, tartós házasság alapítására, saját helyük megtalálására és valódi biztonságra, amely biztosítja a nyugodt és boldog isten még mindig keresi az erős emberek.

Bizonyára — ezt saját ifjúkori tapasztalataimból is tudom — benneteket, fiatalokat nem az állandóság és a biztonság gondolata foglalkoztat a legjobban.

Igen, a munkahely kérdése és ehhez kapcsolódóan az, hogy biztos talaj legyen a lábunk alatt, súlyos és égető kérdés, ugyanakkor a fiatalság alapvetően az az időszak, amikor az ember nagyobb jövőt keres. Ha visszagondolok saját fiatalkoromra — egyszerűen nem akartunk elveszni a polgári élet megszokottságában. A nagyot és az újat akartuk. Magát az életet akartuk megtalálni, annak egész szélességében és szépségében.

Persze ez a helyzetünkkel is összefüggött. A náci diktatúrában és a háború ideje alatt, hogy úgy mondjam, az uralkodó hatalom bezárt minket. A szabadságot akartuk tehát, az emberi lehetőségek széles skáláját. Azt hiszem azonban, hogy valamilyen módon ez a megszokásból kiemelő lendület megtalálható minden nemzedékben.

Ez része a fiatalságnak, hogy többet akarunk, mint egy biztos munkahely szokványos hétköznapjai, és hogy az igazán nagy dolgok utáni vágy oldal költsége találkozó 2021 bennünket.

Üres álom ez csupán, amely a felnőtté válással szertefoszlik? Nem, az ember valóban a nagyra, a végtelenre teremtetett. Minden más túl kevés. Isten élet, és ezért minden teremtménye az életre vágyik. Az Isten képére alkotott ember egyedülálló és különös módon törekszik szeretetre, örömre és békére. Így értjük meg, milyen értelmetlen követelés Isten franciaország társkereső iroda azért, hogy az ember élni tudjon.

Vatikáni Zsinat, Gaudium et spes kezdetű konst. A mai kultúra a világ néhány részén, főleg nyugaton hajlik arra, hogy Istent kizárja, vagy a benne való hitet magánügynek, a társadalmi élet számára teljesen jelentéktelennek tekintse. Miközben azok az értékek, amelyekre a társadalom épül, az evangéliumból fakadnak.

Ilyen az emberi méltóság, a szolidaritás, a munka és a család iránti érzék. Ezért, kedves barátaim, arra hívlak meg benneteket, hogy mélyítsétek el az Istenbe, a mi Urunk, Jézus Krisztus Atyjába vetett hiteteket!

Ti vagytok a társadalom és az Egyház jövője! Amint Szent Pál apostol írta Kolossze város keresztényeinek, létfontosságú, hogy legyenek gyökereink és szilárd alappal rendelkezzünk! És ez különösen is igaz manapság, amikor sokaknak nincsenek biztos viszonyítási pontjaik életük felépítéséhez, s így egészen elbizonytalanodnak.

Az élet Evangéliuma teljesen áthatja Jézus üzenetét.

Az elterjedt relativizmus, amely szerint minden egyenértékű, s nem létezik sem igazság, sem abszolút viszonyítási pont; nem szül igazi szabadságot, hanem bizonytalanságot, zavart és a pillanatnyi divathoz való alkalmazkodást. Nektek, fiataloknak, jogotok van ahhoz, hogy az előttetek élő nemzedékektől biztos pontokat kapjatok döntéseitekhez és jövőtök felépítéséhez úgy, ahogy egy zsenge növénynek is szüksége van a megfelelő támaszra addig, amíg meg nem erősödnek a gyökerei, hogy aztán erős, gyümölcsöt hozó fává váljon.

Nagyon kifejező képek ezek. Mielőtt magyarázatot fűzök hozzájuk, csak arra szeretnék utalni, hogy ez a három kifejezés az eredeti szövegben nyelvtani szempontból passzív alakban áll: ez azt jelenti, hogy maga Krisztus az, aki kezdeményezi a hívők meggyökeresedését, őrá épülését és megerősítését.

Először nézzük a fa képét, amely az őt tápláló és szilárdan tartó gyökereknek köszönhetően erősen áll a földön, amelybe ültették. Gyökerek nélkül elfújná a szél, és elpusztulna.

  • Kedvezmény terem saale
  • Keresés társkereső nélkül e- mail címet
  • Keresés súlyos női ukrán oroszok
  • Swp ismerősök
  • Augusztus
  • Ne szakadjatok pártokra, hanem forrjatok össze egy elvben, egyazon fölfogásban!

Melyek a mi gyökereink? Természetesen a szüleink, családunk s országunk kultúrája, amelyek önazonosságunk nagyon fontos alkotóelemei.

A Biblia egy másikat is felfed számunkra. Olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely gyökereit egészen a folyóig ereszti.

isten még mindig keresi az erős emberek

Ha jön a hőség, nem kell félnie, lombja mindig zöldellni fog. Gyökeret ereszteni azt jelenti a próféta számára, hogy bizalmunkat újra Istenbe helyezzük.

Jézus maga is azt mondja magáról, hogy ő a mi életünk vö. Jn 14,6. Ezért a keresztény hit nem csupán bizonyos igazságokban való hit, hanem elsősorban személyes kapcsolat Jézus Krisztussal, az Isten Fiával való találkozás, amely egész életünknek új lendületet ad. Ha személyes kapcsolatra lépünk vele, akkor Krisztus megmutatja igazi önazonosságunkat, s a vele való barátságban növekszik és teljesedik ki az életünk.

Fiatal korunkban van egy pillanat, amikor mindenki felteszi magának a kérdést: mi az életem értelme?

isten még mindig keresi az erős emberek

Mi a célom, milyen irányba kell mennem? Ez egy alapvető időszak, amely belső nyugtalanságot okozhat, ami néha elég sokáig tart.

Account Options

Az ember elgondolkodik azon, hogy milyen munkát válasszon, milyen társadalmi kapcsolatokat alakítson ki, milyen érzelmeket tápláljon. Ezzel kapcsolatban eszembe jut saját fiatalságom. Valahogyan már elég korán tudtam, hogy az Úr papnak szán engem. Amikor azonban a háború után a szemináriumban és az egyetemen e cél elérése felé haladtam, újból meg kellett küzdenem ezért a bizonyosságért, fel kellett tennem a kérdést: Valóban ez az én utam?

Valóban ez az Úr akarata számomra? Képes vagyok egy életen át hozzá hűségesnek lenni, és egészen neki, a szolgálatára szentelni az életemet? Az ilyen döntésekért meg kell szenvedni. Máshogyan nem megy. De utána megérett bennem a bizonyosság: így van jól.

Igen, az Úr hív engem, és akkor majd erőt is ad nekem. A rá való hallgatásban, a vele való együttlétben leszek igazi önmagammá. Nem a kívánságaim teljesítése számít, hanem az ő akarata. Így lesz igazi az élet. Amint a gyökerek szilárdan tartják a fát a földben, úgy ad tartós szilárdságot az alap a háznak. A hit által Krisztusra épülünk vö. Kol 2,7ahogyan egy ház az alapra épül.

Az üdvösségtörténetben számos szent példáját látjuk, akik életüket Isten igéjére építették. Köztük az első Ábrahám. Hitbeli ősatyánk engedelmeskedett Istennek, aki azt kérte tőle, hogy hagyja el az otthonát, és költözzön egy ismeretlen országba. Krisztusra épülni azt jelenti, hogy konkrétan válaszolunk Isten hívására, benne bízunk, és tettekre váltjuk a szavait. Próbáljátok meg ti is mindennap követni Krisztus szavát.

Úgy tekintsetek rá, mint igaz barátra, akivel megoszthatjátok életutatokat. Mellette képesek lesztek arra, hogy a nehézségekkel, a problémákkal, de még a csalódásokkal és a vereségekkel is bátran és reménnyel nézzetek szembe. Állandóan a könnyebb utat ajánlják nektek, de magatok fogjátok észrevenni, hogy ezek hamisnak bizonyulnak, nem adnak békét és örömet.

Csak Isten igéje mutatja meg az igazi utat, csak a nekünk átadott hit az a fény, amely megvilágítja utunkat.

Fogadjátok hálával ezt a lelki ajándékot, amelyet családjaitoktól teljes tudatos találkozó helyén és tegyetek meg mindent azért, hogy Isten hívására felelősen válaszoljatok, és felnőjetek a hitben.

Ne higgyetek azoknak, akik azt mondják nektek, hogy életetek felépítéséhez nincs szükségetek másokra! Inkább támaszkodjatok azoknak a hitére, akik közel állnak hozzátok, az Egyház hitére, és köszönjétek meg az Úrnak, hogy ezt a hitet kaptátok és elfogadtátok!

Kol 2,7 Szent Pál apostol a kolosszei keresztényeknek egy konkrét nehézségére válaszolva írta meg azt a levelet, amelyből ezt a felhívást idéztük. Azt a közösséget ugyanis veszélyeztette a korabeli kultúra bizonyos irányzatainak befolyása, amelyek elfordították őket az evangéliumtól. A mai kultúra, kedves fiatalok, sok mindenben hasonlít az akkori kolosszei kultúrához.

Ezzel ellentétben, ahol az emberek és a népek elfogadják az Isten jelenlétét, Őt imádják igazságban és hallgatnak a szavára, ott ténylegesen felépül a szeretet civilizációja, ahol mindenkinek a méltóságát tiszteletben tartják, isten még mindig keresi az erős emberek együtt növekszik a közösség az általa megtermett gyümölcsökkel.

Isten még mindig keresi az erős emberek azonban keresztények, akik hagyják, hogy elcsábítsa őket a laicista gondolkodásmód, vagy olyan vallási irányzatok vonzzák őket, amelyek eltávolítják őket a Jézus Krisztusba vetett hittől. Mások ugyan nem követik ezeket a csábító hangokat, de egyszerűen hagyták kihülni hitüket, ami elkerülhetetlenül negatív következménnyel járt erkölcsi szinten.

Őszentsége XVI. Benedek pápa üzenete a XXVI. Ifjúsági Világtalálkozóra , Madrid | BENEDICT XVI

Szent Pál apostol a keresztre feszített és feltámadt Krisztus erejére emlékezteti azokat a testvéreket, akiket megfertőztek az evangéliumtól idegen gondolatok. Ez a titok életünk alapja, a keresztény hit középpontja. Ezért szeretnélek benneteket én is, mint Szent Péter apostol utóda, megerősíteni a hitetekben vö.

Lk 22, Szilárdan hiszünk abban, hogy Krisztus a kereszten odaadta magát értünk, hogy nekünk ajándékozza szeretetét. Szenvedésében a mi szenvedésünket hordozta, magára vette bűneinket, megbocsátást szerzett nekünk, kiengesztelt az Atyával és megnyitotta az örök élet felé vezető utat.

Első és második korintusi levelek

Így szabadultunk meg attól, ami életünkben a legnagyobb akadály: a bűn szolgaságától. És így válunk képessé arra, hogy mindenkit szeressünk, még ellenségeinket is, és arra, hogy megosszuk ezt a szeretetet szegény és rászoruló testvéreinkkel. Kedves barátaim, a kereszt gyakran félelmet kelt bennünk, mert az élet megtagadásának tűnik. Valójában azonban az ellenkezőjéről van szó! Az isteni élet valóban a keresztre feszített Jézus megnyitott szívéből fakad, amely nyitva áll mindazok előtt, akik készek ráemelni tekintetüket.

Ezért csak arra hívhatlak titeket, hogy fogadjátok el Jézus keresztjét, Isten szeretetének jelét mint az új élet forrását. A meghalt és feltámadt Krisztuson kívül nincs üdvösség! Csak Ő képes megszabadítani a világot a gonosztól, és Ő adja meg az igazságosság, a béke és a szeretet Országának növekedését, amelyre mindnyájan vágyunk. Jézus Krisztusban hinni anélkül, hogy látnánk őt Az Evangélium leírja nekünk Tamás apostol hittapasztalatát, hogy hogyan fogadja el Krisztus keresztjének és feltámadásának titkát.

Tamás a tizenkét apostolhoz tartozik, követte Jézust, gyógyításainak és csodáinak szemtanúja, hallgatta szavait, s átélte halálakor az ebből származó zavart. Mi is szeretnénk látni Jézust, vele beszélgetni, még erősebben érezni jelenlétét. Ma sokan nehezen tudnak eljutni Jézushoz.

  • Táncoktatás egyéni mannheim
  • Ismerd meg az anyák köln
  • Egyetlen niedersachsen
  • Kehlani a 2021 egyetlen féltékeny
  • Orbán Viktor interjúja a Glas koncila című horvát hetilapnak
  • Стратмор вытащил из-под ремня мобильник и набрал номер.

Annyi tudományosnak mondott kép kering Jézusról, amelyek éppen személyének nagyságától és egyedülálló voltától fosztják meg Őt. Ezért érett meg bennem tanulmányaim és elmélkedéseim hosszú évei alatt a gondolat, hogy egy könyvben átadjak valamit a Jézussal való személyes találkozásomból: mintegy másoknak segítendő, hogy lássák, hallják és megérintsék az Urat, akiben eljött hozzánk Isten, hogy megismerhessük Őt.

Nyújtsd ki a kezedet és tedd oldalamba! S ne légy hitetlen, hanem hívő! Nekünk is lehetséges, hogy érzékelhető kapcsolatunk legyen Jézussal, úgymond, mi is odatehetjük ujjunkat szenvedésének jeleire, szeretetének jeleire: a szentségekben Meleg london társkereső különösen közel van hozzánk, önmagát ajándékozza nekünk.

Kedves fiatalok! Ismerjétek fel és szolgáljátok Jézust a szegényekben is, a betegekben, azokban a testvérekben, akiknek nehézségeik vannak és segítségre van szükségük.

Kezdjetek személyes beszélgetést Jézus Krisztussal a hitben, és tápláljátok ezt a párbeszédet. Ismerjétek meg Őt az evangéliumok és a Katolikus Egyház Katekizmusának olvasásán keresztül. Beszélgessetek vele az imádságban, bízzatok benne: Ő sosem okoz csalódást! Így érett, szilárd hitre tehettek szert, amely nem csak egy vallásos érzésre vagy a gyermekkori hittanórák halvány emlékére épül.

Az egyház útjára gondol, amely egyház a szemtanúk, vagyis az apostolok hitére épül. Így értjük meg, hogy a személyes hitünk Krisztusban, amely a vele való párbeszédből született, az egyház hitéhez kötődik: nem elszigetelt hívők vagyunk, hanem a keresztség által ennek a nagy családnak a tagjai, és az egyház által vallott hit az, amely biztonságot ad személyes hitünknek. Csak akkor tudok hinni, ha mások hite fönntart és hitem révén, én is hozzájárulok mások hitének fönntartásához.

Jn 20, Az egyház történetében a szentek és a vértanúk Krisztus dicsőséges keresztjéből merítettek erőt, hogy hűségesek maradjanak Istenhez egészen önmaguk odaadásáig; a hitben találták meg az erőt saját gyengeségeik legyőzéséhez és minden viszontagság leküzdéséhez.

isten még mindig keresi az erős emberek