Forrásszöveg

Lefordítani know német, kérjük, segítsen a fordításban:

lefordítani know német

Mi fán terem a neurális gépi fordítás? A rendszer azonban nemcsak fordításra képes, hanem a legelterjedtebbek közül nyolc nyelven az azonnali átírásra is.

Ну давай же, вызови службу безопасности, коммандер.

A gépek oktoberfest flört, mégpedig gyorsan. Jelenleg még vannak olyan lingvisztikai kódok, amelyek feltörése egyelőre nem sikerült ezeknek a gépeknek. A mesterséges intelligencia továbbra is küzd az emberi nyelv komplexitásával, márpedig a nyelv éppen a szépirodalomban a legösszetettebb és legjelentőségteljesebb.

A regényekben, versekben és színművekben a szavak szépsége gyakran a nüanszokban és kifinomultságukban rejlik. A gép szóról szóra fordít, miközben a nyelvészet által felállított szabályokat követi, ezért a hagyományos fordítórendszerek gyakran képtelenek helyesen értelmezni az irodalmi szövegek jelentését.

A fordítandó szót nem tudják az adott mondat, bekezdés vagy oldal kontextusában felfogni. Már létezik azonban egy új technológia, amely ezzel a kontextusban gyökerező zűrzavarral foglalkozik — a Neural Machine Translation neurális gépi fordításröviden NMT. Bár még gyerekcipőben jár, az NMT már bebizonyította, hogy rendszerei idővel képesek lesznek megtanulni, hogy hogyan tudnak megbirkózni a szépirodalmi fordítások komplexitásával.

Az NMT a mesterséges intelligencia új korszakának kezdetét jelöli. Már nem a nyelvészek által felállított szabályok szerint működik, hanem saját szabályokat teremt magának, sőt megalkotja a saját nyelvét is.

lefordítani know német

Nemcsak azzal jeleskedik, hogy az elődjéhez, a Statistical Machine Translation-hoz SMTképest 60 százalékkal lecsökkentette a hibák arányát, hanem lényegesen gyorsabb is.

Ezeknek a továbbfejlesztéseknek a rendszer mesterséges neurális hálózata képezi az alapját, amely az emberi agyban levő neuronok modelljére épül. Ez a hálózat teszi lehetővé a szoftver számára, hogy felismerje a szavak és mondatrészek egymáshoz lefordítani know német, a szövegkörnyezetből adódó kapcsolódását, mégpedig úgy, hogy megtanulja a nyelv szabályait.

  • Így „dolgozik“ a mesterséges intelligencia a műfordításban - Magazin - Goethe-Institut Ungarn
  •  Мы тонем! - крикнул кто-то из техников.

Az adatbázisából millió számra szkenneli be a mondatokat, eközben beazonosítja a hasonlóságokat. A gép ezután az így megtanult szabályokat használja arra, hogy statisztikai modelleket hozzon létre, amelyek segítik annak megértésében, hogy hogyan szerkessze meg a mondatokat.

A mesterséges neurális hálózat. A gép minden szót számmá transzformál, úgynevezett vektorokká: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ezt a számsort táplálja be a neurális hálózatba, amint ez bal oldalon látható.

Látásfordítás német. magyar-angol fordítás erre a szóra: látás

A megtanult nyelvi szabályok alapján a rendszer megtalálja a megfelelő szavakat a másik nyelven, például németül. Előállítja a 7, 8, 9, 10, 11 számokat, melyek megegyeznek a német célmondat szavaival. John R. Firth,a kontextuális nyelvészet megalapítója Az NMT képes eredményesen műfordítást készíteni, mert bár lassan, de biztosan megérti a szövegösszefüggéseket.

A rendszer nemcsak a lefordítani know német szóra koncentrál, hanem azokra a szavakra is, amelyek a lefordítandó szó előtt és után szerepelnek.

Mint ahogy az agy, amely különböző információkat dekódol, ez a mesterséges neurális hálózat is feldolgozza a kapott információkat, ezután generálja a következő szót, mégpedig azt a szót alapul véve, amely a kiinduló szövegben az éppen generálandó szót követi.

Idővel megtanulja a rendszer, hogy melyik szóra kell koncentrálnia, és hogy — a már meglévő példákat alapul véve — melyik kontextus a meghatározó.

Ez az eljárás egy többrétegű tanulási folyamat, melynek eredményeképpen a rendszer egyre többet tanul, és folyamatosan fejleszti saját magát. Összehangolási eljárás.

lefordítani know német

Az összehangolásra a mesterséges neurális háló figyelem-mechanizmusain keresztül kerül sor, ebben a folyamatban történik visszakövetkeztés a szó kontextusára is. Ember által készített fordítás.

lefordítani know német

Az ember által fordított mondatokban az elemek közötti kapcsolatok lefordítani know német összetettebbek, mint a mesterséges intelligencia által készített fordításokban. Ez arra vezethető vissza, hogy az ember magasabb szintű kontextuális megértéssel rendelkezik.

Szövegfordítás

A többrétegű tanulás azt jelenti, hogy egy hibásan fordított mondatot pár héttel később — legalábbis részben — már helyesen fordít le a Google Fordító.

Talán már ki is javította a hibáját, mire ez a cikk megjelenik.

Látás németül - Német webszótár Látásfordítás német. Nézd meg! Szótárazás és fordítás: Látásfordítás német a szót vagy mondatot a keresőmezőbe, kattints a Fordítás gombra. A fordítás irányát felcserélheted a. Irodalom osztály Az olvasás életforma, nem az teszi az olvasó embert olvasó emberré, hogy sok könyvet olvas hanem az a tény, hogy mindennap olvas.

A saját nyelvével összefüggésben végzett folyamatos továbbfejlesztés azt jelenti, hogy az NMT-t rá lehet vezetni arra, hogy úgynevezett Zero-Shot fordításokat végezzen el.

Ennek az a lényege, hogy egy nyelvet közvetlenül le tud fordítani több más nyelvre anélkül, hogy az angolt használná közbenső állomásként.

"If you're happy and you know it Clap your hands If" magyarul

A gépeknek még hosszú utat kell megtenniük, mire meg tudnak felelni ennek az eszménynek, legalábbis, ami a szépirodalmat illeti. Az NMT-nek szépirodalmi szövegek fordítása során nehézségei vannak a ritkán használt szavakkal, a tulajdonnevekkel és a bonyolult műszaki nyelvezettel.

lefordítani know német

A fordításoknak csupán százaléka üti meg a szépirodalmi színvonalat. Egy tanulmány, amely németről angolra való fordítással foglalkozott, kimutatta, hogy a rendszer ugyan kevés hibát követett el a szintaxist illetően, azonban gyakran nem találta meg a megfelelő fordítást a többértelmű szavak esetében.

A kutatók szerint ezen hibák ellenére is megütötte a fordítás minősége azt a szintet, hogy meg lehessen érteni a történetet, és az ember örömét lelje az olvasásban. Egy másik tanulmány, amely angolról katalán nyelvre való fordítással foglalkozott, hasonlóan jó eredményre jutott.

lefordítani know német

A tanulmányban résztvevő katalán anyanyelvűek 25 self- induló társkereső azon a véleményen volt, hogy a gépi fordítás minősége megállja a helyét az emberi fordítással szemben. Kétségtelen azonban, hogy a fordítórendszer nem képes mindig ilyen jó eredményt elérni.