Válasszon nyelvet

Önálló lakás borken

A házfalakra felfutó borostyán levélzetében rejtőzködő, Magyarországon önálló lakás borken soha nem látott sodrómoly lepkéje bukkant fel hazánkban.

Ellenőrizze foglalása feltételeit

A Clepsis dumicolana annyira új faj, hogy még hivatalos magyar neve sincs, előzetesen borostyán-sodrómolynak nevezhetjük. Szerző: Fazekas Imre A lepkehernyók körében nem igazán kedvelt tápnövény a borostyán, a fajok többsége inkább más táplálékforrást választ. Az új faj hat hazai oligo- és polifág rokona messze elkerüli a borostyánt. A borostyán-sodrómolyt, ezt az új lepkefajt Magyarországon először jelen sorok írója figyelte meg tavaszán a szubmediterrán mikroklímájú Pécsett.

Szalon Lehetőségek vállalkozóknak Üzleti, kooperációs ajánlatok Forgalmazás céljából olyan gépgyártó cégekkel keresi a kapcsolatot Szlovákiában magyar vállalkozás, melyek pellet előállítására alkalmas berendezéseket, technológiákat gyártanak.

Az igen apró lepke a Mecsekoldal városrészben, a régi városfal és a helyi védelem alatt álló Havi-hegy közötti utcákban, kertekben repült a felfutó borostyánok levélzetének közelében. A lepke pécsi felfedezésével szinte párhuzamosan, néhány héttel később Budapesten is megtalálta Halász Antal, a Duna—Ipoly Nemzeti Park munkatársa egy társasház falára felkapaszkodó borostyánon.

Világ, Margit­­köfiitmii: Tel. Bérfaáíz eladó. Holtai, Cson­gor.

Az információcsere után a vizsgálatok ezt követően már célirányosan is elkezdődtek, s egészen a tél elejéig folytak. Az eddigi kutatások szerint úgy látszik, hogy a néhány milliméter nagyságú borostyán-sodrómoly csak a késő délutáni órákban jelenik meg a borostyánleveleken lásd a képünket és sötétedésig repül a tápnövény körül, de csak annak közvetlen környezetében.

Meet egyéni whatsapp éjszakát rejtőzködve, a levelek fonákján tölti. Fajrokonai kivétel nélkül éjszaka repülnek. A hernyók kizárólag csak a borostyán levelével és a hajtás végével táplálkoznak.

kislemez hof saale ismerkedés az oldal túlsúlyos személy

A hideg téli hónapokat hernyóalakban vészelik át, s kihasználják a házfalakból kisugárzó hő előnyeit. A magyar faunában eddig ismeretlen fajról az európai szakirodalomban is csak szűkszavúan írtak a szerzők.

A legjelentősebb sodrómolyos európai monográfiában Tortricidae of Europe, 1 a es évek elejéig csupán a mediterrán országokból és Elő-Ázsiából említették.

A faj magyarországi felfedezésének híre az online szakmai levelezésekben hamar elterjedt az európai lepkekutatók körében. A faj hazai megjelenése azért is volt érdekes, mert — mint ez később kiderült — a borostyán-sodrómoly az elmúlt húsz évben folyamatosan felbukkant Európa számos nagyvárosában, így Berlinben, sőt még Tiroli dialektus flört is, egy egyetemi botanikus kertben.

A szórványos faunisztikai publikációkból azonban nem lehetett megrajzolni a lepke elterjedési trendjét, földrajzi mintázatát. Szükség volt egy folyamatosan bővíthető elterjedési adatbank megnyitására és egy digitális térkép elkészítésére. Az európai kollégákkal való intenzív konzultáció néhány hét múlva meghozta a gyümölcsét. Mintegy 80 lelőhely adatai kerültek az adatbankba és a térképre az és közötti gyűjtések alapján.

egyetlen nő anya ha az emberek folyamatosan flörtöl

A megrajzolt elterjedési térkép igen meglepő volt. Azóta sehol az egész Ibéria-félszigeten nem fogták. Hiányzik a Balkán-félszigetről is.

Lehetőségek vállalkozóknak

Természetes elterjedési területének súlypontja az Appennini-félsziget, amely a jégkorszakok alatt az európai fauna egyik, de igen fontos szekunder refugiuma volt. Feltételezhető, hogy a sodrómolynak ez a földrajzi régió volt a jégkori menedékhelye.

youtube video társkereső szolgáltatás facebook ismerkedés ausztria

Miközben az utolsó jégkorszak, a Würm-glaciális után, mintegy 10 éve a növény- és állatfajok fokozatosan elfoglalták a jégmentes területeket, számos faj önálló lakás borken vagy alig hagyta el egykori jégkorszaki menedékhelyét.

Ilyen faj a borostyán-sodrómoly is.

Világ, február ( szám) | Arcanum Digitheca

De hogyan került akkor a lepke a London—Amszterdam—Berlin— Budapest—Pécs jelenleg ismert elterjedési határvonalig? Az eddigi vizsgálatok valószínűsítik, hogy a borostyán-sodrómolyt a déli országokból származó kertészeti felhasználású borostyánszállítmányokkal hurcolták be Közép- és Nyugat-Európa országaiba, ahol a faj megtelepedett, de mindig csak városi vagy egyéb települési környezetben, tehát egy adventív faj. Adventívnek, idegenhonosnak vagy jövevénynek azokat a önálló lakás borken tartjuk, amelyeknek természetes elterjedési területe areája nem fedi a térképen is bemutatott földrajzi területet, hanem oda emberi közvetítéssel kerültek be.

Meg kell jegyezni azonban, hogy nem kizárt a faj természetes északi irányú kolonizációja sem, ezt azonban még alaposan tanulmányozni kell.

utca. petersburg hogy megfeleljen a nők vendégek megismerjék

Hazánkban és Közép-Európa más országaiban e sodrómoly imágói, azaz lepkéi két nemzedékben repülnek május közepétől október közepéig.

Dél-Európában csak egy generációja ismert májustól júliusig. Ennek a generációs változásnak az okát a belga és spanyol kutatók abban látják, hogy a Mediterráneum forró, száraz nyara nem kedvez a második nemzedék kialakulásának, míg északabbra, a csapadékban gazdagabb életkörülmények előnyösebbek a hernyók számára.

Meglepő viszont az is, hogy sem a magyarországi, sem pedig más közép- és nyugat-európai üde lomberdőben, keményfás ligeterdőben az őshonos, árnyéktűrő borostyánon eddig a lepkét még nem sikerült megfigyelni.