Valamiért történik a dolog, nem valaki ellen

Oldal feminista találkozó. Új mágikus világ

Budapest: Cser Kiadó, Hogyan beszélhető el a női emancipáció története kiskamaszoknak? Marta Breen és Jenny Jordahl: Nagyszerű nők — A feminizmus rövid története című képregényes formájú, nagy sikerű kötete mind a célközönség, mind a témaválasztás tekintetében figyelemre méltó vállalkozás, megvalósítása azonban több szempontból is bírálható.

Bozsoki Petra Önmagában minden munka üdvözlendő, amely valamilyen formában a nők, a női emancipáció vagy a feminizmus történetével foglalkozik. Az ilyen témájú szépirodalmi írások, blogok, ismeretterjesztő cikkek, kutatások, filmek, képregények stb.

 1. Он решил подумать об этом через минуту.
 2. Sürgős keres házvezetőnő

Másrészt az ilyen típusú vállalkozások abban segítenek, hogy bizonyos egyáltalán nem vagy pedig halványabban látszódó társadalmi csoportok jelen esetben a nők csoportja láthatóvá, ezáltal kikerülhetetlenné váljanak mind jelenünkben, mind jövőnkben.

E vállalkozás jegyében született Marta Breen Nagyszerű nők — A feminizmus rövid története című könyve Jenny Jordahl illusztrációival. A korábbi munkáikért díjnyertes norvég szerzőpáros kötete ban jelent meg, azóta lefordították angolra, németre, lengyelre, olaszra, spanyolra, izlandira, hollandra, franciára, portugálra, oroszra; magyarul ben adta ki a Cser Kiadó Molnár Kata fordításában.

A könyv a nemek közötti esélyegyenlőségért folytatott küzdelmeket mutatja be képregényes formában; elsősorban kiskamaszoknak szól. Érinti a nőmozgalmak történetének első találkozóját az Egyesült Államokban, a rabszolgaság elleni harc nőjogi résztvevőit Harriet Tubman, Sojourner TruthOlympe de Gouges és Mary Wollstonecraft tevékenységét, a brit szüfrazsett mozgalmakat különös tekintettel Emmeline Pankhurst tevékenységéreAd Táhirih iráni költő és mártír életét, a szocialista nőmozgalmakat különösen Rosa Luxemburg és Clara Zetkin alakjátMargaret Sanger, a New York-i ápoló és szexuális oldal feminista találkozó aktivista munkásságát, az abortuszküzdelmeket, az as évektől megszaporodó női vezetőket és minisztereket, a homoszexuálisok küzdelmeinek rövid történetét, Malala Yousafzai pakisztáni Nobel-békedíjas aktivistát, aki a lányok tanuláshoz való jogát propagálta, végezetül pedig azokat a jelenkori problémákat, amelyekkel még meg kellene küzdenie a feminista mozgalmaknak.

A Nagyszerű nők ki nem mondott programja is felfűzhető e három jelszóra. A kötet a női emancipáció történetét bemutatva a szabadság kérdését tematizálja, ezáltal arra ösztönzi az olvasót, hogy átgondolja, jelenkori lehetőségeink és korlátaink nem eleve adottak: nem öröktől fogva léteznek, hanem történetileg és kulturálisan is meghatározottak. Ez nem csak azt jelenti, hogy női olvasóként rácsodálkozhatok: ha évvel ügyvéd társkereső születek, más jogok illetnének, mint most.

Valamiért történik a dolog, nem valaki ellen

E belátás ahhoz oldal feminista találkozó vezet, hogy jelenbeli lehetőségeim és korlátaim sem természetüktől fogva léteznek, vagyis nagyonis megváltoztathatók.

Nem szükséges hangsúlyozni, mekkora társkereső felesége házas abidjan lehet, ha e gondolattal már a tizenévesek is találkoznak.

A nőtörténeti munkák, köztük e kiadvány is eszköze lehet a társadalom ilyen típusú szemléletformálásának. A könyv emellett az egyenlőség kérdését is érinti, hiszen arra készteti az olvasókat leányokat, nőket, fiúkat és férfiakat egyaránthogy képessé váljanak észlelni a nemek közötti egyenlőtlenség szempontját, vagyis azt, hogy a hatalom kérdése a társadalom egyéb területei mellett a nemek viszonyát is érinti.

A Nőszemély számai: tartalom és letöltés

A kiadvány tematizálja továbbá a nővériséget, a feminista mozgalmak keresve a tökéletes nő elméletek egyik fontos fogalmát: a nők közötti testvérközösség és csoporttudat létrehozásának oldal feminista találkozó.

A feminista mesék [1] vagy a kifejezetten fiataloknak szóló, akár oktatójellegű nőtörténeti kiadványok például fontos eszközei lehetnek egy kamasz- vagy kislány szemléletformálásának. Az ilyen típusú kiadványokból megérthetik, hogy nemcsak a szövegek női hősei, de az ő életük sem független a nemi szerepektől; és nincs ez másként padtársnőjükkel sem. A Nagyszerű nők tehát mind a célközönség, mind a témaválasztás tekintetében figyelemre méltó vállalkozás; megvalósítása azonban több szempontból is problémás.

ismerősök kaiserlautern

Események, eszmék vagy jelenségek egyetlen történetté alakítása eleve kihívással teli, rengeteg buktatóval járó feladat; a norvég szerzőpáros pedig úgy tűnik, nem sok erőfeszítést tett a narratívába rendezéskor felmerülő szokásos hibák elkerüléséhez.

Osztályvakság A Nagyszerű nők egyik nagy hibája, hogy nem számol érdemben a társadalmi különbségekkel. Az első oldal kiválóan illusztrálja a kötet egész működését.

Az elbeszélés e felütéssel azonnal megalapozza: a nők és a férfiak társadalmi csoportjának említéséhez kizárólag egyetlen — méghozzá éppen a jómódú — társadalmi státusz párosul.

Nagyszerű nők? Nagyszerű mozgalmak!

A kijelentés nem számol azzal, hogy a Ezen eljárások a könyv egészére jellemzők: amikor az elbeszélésben nincs kiemelt szerepe a társadalmi különbségeknek például természetszerűleg hangsúlyos szerepe van e szempontnak a rabszolganők ábrázolásánálakkor mind az elbeszélés, mind az illusztráció szintjén a nők csoportjának csupán egyik részéről, kizárólag a felsőbb társadalmi státuszú nők csoportjáról van szó.

A norvég szerzőpáros tehát a nőtörténeti munkák típushibáját követi el azzal, hogy míg a társadalmi nemi szempontot igyekszik bevezetni a történelemről való gondolkodásba, addig az osztálykülönbségeket elfedi.

Még zavaróbb, amikor a képregény e különbségeket szándéka szerint nem teszi zárójelbe, hanem inkább témává teszi őket. Ezekben az esetekben a szövegben más típusú osztályvakság érvényesül: a könyv a történetietlenség hibájába esik. A nő helye otthon volt — anyaként és feleségként. A képek előterében álló nő főzés közben csecsemőt tart a kezében, a háttérben pedig dolgozni vagy háborúba induló férfi tűnik fel.

 •  Этих слов я и ждала от .
 • Valamiért történik a dolog, nem valaki ellen | Új Szó | A szlovákiai magyar napilap és hírportál
 • Глаза его отсутствующе смотрели в пространство.
 • feminizmus | Azonnali
 •  Я полагаю, что у вашей подруги есть и фамилия.
 •  Совершенно верно.

A kockák abban különböznek egymástól, hogy négyféle társadalmi réteg otthonának terét ábrázolják. A montázs arra akarja felhívni a figyelmet, hogy az otthon és a munka világa társadalmi hovatartozástól függetlenül éles különbséget jelentett a nők és a férfiak között.

nem tudok flörtölni

Nyoma sincs például a szakácsnak, a cselédnek vagy a dajkának: mintha az emlegetett anyai és otthoni feladatok társadalmi státusztól függetlenül bármilyen szinten is hasonlóságot mutattak volna egymással bármikor is. Ha van olyan blokk, ahol a szerzőknek tényleg lehetőségük lett volna árnyaltan kezelni a társadalom vertikális tagolódását, az a szocialista nőmozgalmak bemutatása.

Új mágikus világ

A szöveg e fejezetben kitér rá, hogy míg a Idézi Clara Zetkin német szocialista politikus és nőjogi aktivista gondolatát, miszerint a női munkásokat kétszeresen is elnyomják: mind a kapitalista munkáltatók, mind a férfiak. Az illusztrációkon azonban mindeközben továbbra is kontyos, kalapos, fodros ruhás, jómódú középkorú nőket látunk.

párologtató self- tekercselő egytekercses

A szöveg sokkal inkább koncentrál a kultúrák, semmint az osztályok különbségére. A könyvet tehát e tekintetben is, az osztályhelyzet kérdésével kapcsolatban pedig végképp leereszkedő attitűd jellemzi: az elbeszélés az alapvetőnek tekintett európai vagy amerikai felső-középosztálybeli pozícióból talán a politikai korrektség nevében?

Individualista megközelítés A Nagyszerű nők másik hibája, hogy a női emancipációs küzdelmek történetét úgy beszéli el, mint amely tudatos egyéni tettek egymásutánjára épül. A három kiemelt kifejezés közül együtt és egyenként is mindegyik vitatható megoldás. A Nagyszerű nők mellőzi az egyes nőalakok családi és társadalmi hovatartozásának vagy az őket körülvevő diszkurzív közegnek a bemutatását. Az elhagyás oka minden bizonnyal az egyszerűségre törekvés.

De oldal feminista találkozó ily mértékben lecsupaszítani a történet szereplőit? Ebben az elbeszélésben úgy tűnik, mintha mindegyik nőalak semmiből előbukkanó géniuszi akaraterővel, ésszel és kitartással, tudatosan formálta volna a történelmet — eltekintve attól, hogy szerepükhöz és eredményeikhez mennyiben járult hozzá társadalmi hovatartozásuk, lakóhelyük, családi és baráti kapcsolataik, iskolázottságuk, mozgalmi közegük, szerencséjük stb.

Minden jel arra mutat, hogy a könyv a reprezentált nőalakokkal a példaképformálásra is törekszik. Egy feminista elköteleződésű gyerekkönyv esetében ez persze érthető: a női hősök felmutatásának politikai jelentősége van; a különböző női szerepminták segítséget nyújthatnak saját női szerepeink minél tudatosabb kimunkálásához és szabadabb megéléséhez.

E célkitűzés nem egyedülálló a gyermekkönyvek között; elég csupán a magyar fordításban tavaly megjelent, nagy sikerű Esti mesék lázadó lányoknak 1—2. A Nagyszerű nők koncepciója azt is tükrözi, ezek szerint minden nőnek csupán a saját erejére, akaratára és kitartására van bízva, hogyan él és cselekszik a patriarchális hatalmi rend által is meghatározott világban; és nem számít, hogy a társadalmi körülmények mekkora cselekvési teret tesznek számára lehetővé.

Ne érdekeljen, ha kinevetnek. Lehetsz oldal feminista találkozó Magyarország miniszterelnöke is. Ha a könyvre nem a példaképformálás szempontjából tekintünk, akkor nemcsak gyerekkönyvként, hanem nőtörténeti elbeszélési kísérletként is problémás. A Nagyszerű nők ugyanis nem montázs, hanem narratíva; egyszerre, sőt elsősorban feminizmus- és nőtörténeti elbeszélés fiataloknak.

Ha e műfaji kereten belül értelmezzük, akkor a kiemelkedő női hősök mint tudatos egyének felmutatása történeti és történetelméleti szempontból is bírálható. Oldal feminista találkozó elbeszélés egésze azt a benyomást kelti, mintha a női emancipációs mozgalmakban a közösségi jelleg csupán hátterét, díszletét adta volna néhány nagyszerű nő működésének. Csupán elvétve olvashatunk arról, hogy a oldal feminista találkozó mikor kapcsolódtak össze más mozgalmakkal.

Ugyan értesülünk a szocialisták, valamint a fekete rabszolgafelszabadításért küzdő mozgalmak és a nőjogi, illetve feminista csoportosulások kapcsolatáról, de szó sincs például a keresztény feminista mozgalmakról, a nőmozgalmak szerepéről a párizsi kommün idején vagy az anarchista kislemez hof saale a feminista csoportok egymást erősítő, egyesülő jellegéről.

Ha szó is esik a közösségi jellegről, akkor sem több, együttműködő közösség szerepén van a hangsúly, és akkor sem a közösség a cselekvések alanya, hanem a mozgalmak élére álló női figurák.

A női emancipáció története a Nagyszerű nők elbeszéléséből úgy tűnik, mintha azt kiemelkedő oldal feminista találkozó figurák mozdították volna előre, a háttérben némi társadalmi támogatottsággal.

E narratíva szerint a változások előidézése kevéssé közösségi teljesítmény, sokkal inkább individuális vonásaik elsősorban vagányságuk miatt kiemelkedő egyének cselekedeteinek eredménye. Nem e nők nagyszerűségét szeretném kétségbe vonni. A kivetnivaló sokkal inkább abban áll, hogy a könyv felnagyítja kiválóságukat; a hősnők a képregény megformálásában túlzóan nagy cselekvési térrel bíró figurák.

A technika másrészt a karakterformálás szempontjából bírálható. Ha a Nagyszerű nők célja részben a példaképállítás, akkor, megkockáztatom, éppen ellenkező hatást is elérhet: a felmutatott példaképek sokkal inkább tűnnek elérhetetlennek, mintsem életszerűnek vagy szerethetőnek.

Ezt erősíti az illusztráció is: az ábrázolt női alakok legmeghatározóbb jegye a magabiztosság, az elszántság és a belevalóság. Szó sincs esendőségről, gyengeségről vagy félelemről; semmi olyan tulajdonságról, amely kicsit is közelebbiként, életszerűbben reprezentálná őket.

Az illusztrációval kapcsolatban azonban annak erényeit is meg kell jegyezni. A képek között szerepelnek igen társkereső értékelés is: a női választójogot tárgyaló résznél például kifejezetten informatív megoldás, hogy a kétoldalas panelen sűrítve látható, tizenkilenc országban mely években kapták meg a nők először a szavazati jogot.

Hét országban egyenesen halállal büntetik.

A transzneműek körüli konfliktust elhallgatni és csak a jobboldali médiában kitárgyalni veszélyes, megosztó, és éppen azoknak a kisebbségi csoportoknak árthat a legtöbbet, akiket a liberális tömeg felkarolni szeretne. Vági Márton Ha a férfinak születő, férfiak erejével rendelkező, de nővé műtött sportolók megjelennek a női mezőnyben, jogosan fogja megkérdezni minden sportoló lány: minek csináljam, ha a férfiak között úgyse lesz esélyem? Kovács Málna Szerintem is groteszk, hogy a feminizmusról férfiak csevegnek egymással. Emlékeztet egy kicsit az abortuszszabályozásra is, ha elképzelem, hogy középkorú, öltönyös férfiak döntik el, hogy például én vagy bármelyik nő milyen feltételek mellett és mennyi pénzért szakíthatom meg a terhességemet. Kerékgyártó Ágnes A probléma az a neoliberális feminizmus, ami abban támogatja a nőket, hogy kialakíthassanak egy olyan személyiséget, egy olyan életet, kapjanak olyan jogokat és lehetőségeket, amelyben a tőkés viszonyokat fenntartó napi rutinok jelenhessenek meg.

A narratívaalkotás tekintetében módszertani szempontból üdvözlendő, hogy az elbeszélés nem ér véget: nincs happy end, amely szerint a nemek közötti egyenlőség mára megvalósult volna. A befejezés említi például a prostitúciót, a meeto-kampányt vagy egyes országokban a női szeméremtest-csonkítást. Természetesen égetően fontos felhívni a figyelmet ezekre a problémákra, mégis még előremutatóbb lenne, ha a befejezés nem csupán a látványosan körülhatárolható témákra fókuszálna, hanem azokat a területeket is megnevezné, amelyek nehezebben megragadhatók és kevésbé láthatók.

Oldal feminista találkozó lett volna néhány oldalt szentelni annak, hogy szinte észrevétlenül, mégis milyen jelentősen felelnek a nemek közötti egyenlőtlenségért a szexista viccek és plakátok, a kapitalista szépségipar női testet kizsákmányoló jellege, a kulturális produktumok nemi sztereotípiái, a nők láthatatlan és fizetetlen munkája, a szegényebb nők gazdagabbak általi gazdasági és testi kizsákmányolása, a férfiak és nők közötti bérkülönbségek, a szülői szerepeket meghatározó merev elvárások és í.

Végezetül, a Nagyszerű nők-féle elbeszélés azért bírálható, mert narratívájából úgy tűnik, mintha a női emancipáció története kizárólag aktivizmushoz, mozgalmisághoz kapcsolódott volna. Hiányzik, hogy a feminizmus nemcsak politikai mozgalom volthanem eszme és kritikai elmélet is; vagyis, hogy a nőemancipációs és feminista törekvések elválaszthatatlanul, egymást erősítve évtizedek óta összefonódtak a feminista elméletek alakulásának történetével.

 • Új mágikus világ Az intuíciót, a nőiséget, a természet erőit ünneplik az Instagramon vagy a való életben.
 • Nagyszerű nők? Nagyszerű mozgalmak! – Új Egyenlőség
 • Horváth Györgyi magyar, olasz és esztétika szakon végzett Szegeden, illetve Pécsett.
 • A Nőszemély számai: tartalom és letöltés | Nőkészelo.hu
 • Блестящий замысел.
 •  - Двухцветный снова хмыкнул.
 • Új mágikus világ | Elle

A nőknek tehát kevesebb intellektuális szabadság adatott, mint egy athéni rabszolgának. Ha azonban ezt a részt együtt tárgyaljuk bizonyos szakmák kifejezetten feminin és maszkulin jellegével, máris oldal feminista találkozó válik, hogy a probléma nemcsak bizonyos országokat érint és nem is csak jogi kérdés.

Ehelyett sokkal inkább mélyebb, rendszerszintű probléma, amely többek közt már azon a szinten is elkezdődik, hogy különböző szempontok miatt dicsérjük-e kisfiunkat vagy kislányunkat.

A feminizmusok eszmei és elméleti irányzatainak tárgyalása nélkül elbeszélni a női emancipáció vagy a feminista mozgalmak történetét olyan, mintha a történelmet kizárólag események történeteként mutatnánk fel, oldal feminista találkozó kihagyva belőle az eszmetörténetet és a kettő folyamatos kölcsönhatását.

A társadalmi nem fogalma nélkül nőtörténetet írni pedig oldal feminista találkozó, mintha a társkereső oldalak hargita megye története független lenne a férfiak, a nőiesség és a férfiasság történetétől. Nem részletes társadalomtörténeti fejtegetést vagy a gender-fogalom kimerítő elemzését várom el, pusztán a kérdések és jelenségek összetettségének jelzését és rövidebb, ismeretterjesztő jellegű tolmácsolását.

Számos remek példát találunk az ilyen típusú megközelítésekre a gyerekkönyv-piacon. Bini Adamczak a magyart leszámítva több nyelvre lefordított Kleine Geschichte, wie endlich alles anders wird [5] című, kifejezetten gyerekeknek szóló könyve például a kapitalizmus és a kommunizmus történetét, illetve a kapitalizmus kritikájának legfontosabb érveit mutatja be rendkívül szellemesen és logikusan.

Az oktató mesekönyv azért nagyszerű munka, mert éppen arra vállalkozik, hogyan lehet egy olyan bonyolult politikafilozófiai irányzatot, mint a kommunizmus problémacentrikusan megismertetni: a kiadvány ingyenes társkereső fénykép igyekezetével példáival, logikájával, illusztrációival azt tükrözi, a tárgyalandó eszmék mindannyiunk köztük a gyerekek hétköznapjaival kapcsolatosak.

Említhetjük továbbá Ronan de Calan és Donatien Mary Karl Marx kísértete című gyerekkönyvét [6] is, amely a Bini Adamczak-kötetre jellemző erények mellett azért figyelemre méltó, mert megmutatja, hogyan lehet nem héroszt formálni egy gondolkodóból.

Marx sokféleképpen jelenik meg a szövegben a hétköznapi, szatirikus figurától a szenvedélyes politikuson át a radikális filozófusig. A megoldás nemcsak azért ötletes, mert az elbeszélés árnyalt mesealakot teremt, hanem azért is, mert ezáltal — sajátos módon — reflektál a Marx tevékenységéhez való viszony ambivalens jellegére is.

Az említett példák abban persze különböznek a Nagyszerű nőktől, hogy elsősorban filozófiai, nem pedig mozgalom történeti kérdésekre épülnek. De éppen ezért ragyogóan mutatják, hogyan lehet oly módon valóban igen összetett és akár megosztó témákat közvetíteni ismeretterjesztő oldal feminista találkozó játékos jelleggel, hogy az egyszerűsítés ne túlzó sematizálást jelentsen.

Ahogyan tehát a kommunizmus, úgy a nemi szerepekről folyó diskurzus alakulásának bonyolult története is tárgyalható lenne a női emancipációs mozgalmak történetének elbeszélésekor. Ha a múltunkat lecsupaszítva, tudatos egyéni tettek egymásutánjaként beszéljük el, negligálva mind a társadalom- és eszmetörténeti szempontokat, mind a közösségek történelemformáló erejére fókuszáló oldal feminista találkozó, akkor nincs túl sok esély arra, hogy e struktúrák figyelembevételével írjuk le jelenünket és képzeljük el jövőnket.

Egy feminizmus- és nőtörténeti elbeszélésnek nem pusztán az eddig uralkodó perspektíva egyszerű eltolását kellene jelentenie, hanem a szemlélődési módunk radikális átalakítását.

Hol máshol lehetne e célkitűzés fontosabb, mint egy gyerekkönyvnél.

Címfotó: Bruce Mars — Pexels. Régi magyar népmesék mai gyerekeknek. Herbszt László illusztrációival, Móra Könyvkiadó, Budapest, Todero Anna, Bp. Nagy Andrea, Bp. Bécsy Ágnes. Európa Könyvkiadó, Budapest, Kocsubej Alexander, Forum Könyvkiadó, Újvidék, Les petits Oldal feminista találkozó, Paris, Jó cikk volt?

Azt gondolod, hogy több ilyenre lenne szükség? Küldj nekünk pénzt, akár forintot is, hogy működhessünk és írhassunk még ilyeneket! Itt teheted meg.