Azt akarom tudni, hogy a srácok

Történet[ szerkesztés ] Az [m 1] márciusában Budapesten játszódó regény a Pál utcai fiúk és a vörösingesek csapatának egymással szembeni hadakozását írja le. A középiskolások megvédik a játszóterüket a kis Nemecsek Ernő segítségével, aki életét áldozza a grundért.

Nem hogy a srácok a győzelem után derül csak ki, hogy a fiúk játszóterére házat építenek. Szerkezeti felépítés I. Boka a zsebtintatartójával bíbelődik, Csele a könyvlapjait rendezgeti, Csónakos ásít egy nagyot nem kell meglepődniWeisz morzsáktól szabadul meg, Geréb csoszog a pad alatt, Barabás a könyveit pakolgatja. Egy zongora verkli vidám hangja behallatszik a terembe. A tanár Csengeyvel bezáratja az ablakot.

Csónakos egy papírgombócot gurít Nemecseknek, akit arra kér, hogy adja tovább azt Bokának. Elnökválasztás a grundon. Eddig minden egy krajcár volt, most meg minden kettő lett. Még a diákabrak összetevői: mogyoró, mazsola, aszalt szilva, malagaszőlő, cukordarabka, mandula, szentjánoskenyér-törmelék, utcai szemét és légy is, ami a fiatalok kedvencévé vált.

Geréb ötletét kalapodavágás Boka János csöndesen leinti, békít az okos, 14 éves fiú. Csónakos kocsisfüttyel üdvözli a társaságot. Egyszersmind az ostromállapotnak, az erőszaknak, az ököljognak és a kalózuralomnak rövid, de velős kijelentése.

Azt játszották, hogy mindenki hogy a srácok egy golyót, és akinek a golyója eltalál egy olyan golyót, amely már oda van gurítva, akkor az megkapja az összes játékszert.

A Pál utcai fiúk

Nemecsek nyert ezen össze is veszett egyik pajtásávalde a Pásztor-testvérek elvették a nyereményét. A fiúk hallatlan szemtelenségnek tartják az esetet, még Boka is felháborodik az ügyön.

Délután találkoznak a grundon, ott erről is beszélni fognak.

azt akarom tudni, hogy a srácok

Hazafelé Csónakos és Nemecsek dohányport azt akarom tudni töm az orrába, nagyokat tüsszentve indulnak hazafelé. A farakások között 50—60 kis szűk utca található, a vadszőlővel befutott házikóban gőzfűrész működik, a telep tót őre, Janó az egyik csenevész eperfa tövében összetákolt apró fakalibában lakik.

Ez a terület a Pál utcai fiúké, ahol mindenkinek rangja van: kapitányok, főhadnagyok és hadnagyok rohangásznak játék közben.

azt akarom tudni, hogy a srácok

Közlegény — Hektoron, a tót nagy fekete kutyáján kívül — csak egy van: Nemecsek. Ő érkezik elsőnek a grundra, bereteszeli az ajtót, rögtön a dühösen ugató kutyára lesz figyelmes. A farakások tetejére a fiúk erődöt építettek, a középső citadellán hogy a srácok zászló leng. A kis szőke óvatosan az erőd közelébe megy, majd felmászik rá.

Közben önmagát biztatva többször is ezt mondja: Ne félj, Nemecsek! Odafenn megpillantja a rettenetes Áts Ferit, mindnyájuk ellenségét, a füvészkertiek vezetőjét, aki gúnyosan ismétli a kisfiú által mondottakat. A zászlót, amit a Csele nővére varrt, magával viszi a vörösingesek vezére. Nemecsek — aki pityeregve szóvá teszi, hogy miért csak ő egyedül közlegény — beszámol a többieknek a történtekről, Boka intézkedik, hogy új zászlójuk bár piros-fehér, mert a Csele nővérének elfogyott a zöld anyaga legyen.

Önmagát is megbünteti János mert nem zárta be az ajtótneve bekerül a fekete noteszbe, a fiúknak hogy a srácok a szigorúsága, meg az, hogy önmagával sem kivételez. Kolnay és Barabás összevesznek, hogy kinek a kalapjába kerüljenek a szavazatok.

Boka János 11 szavazatot kap, Geréb Dezsőre hárman voksolnak. Boka azt tervezi, hogy meglátogatják a füvészkertieket, mielőtt azok jönnének ismét. Három fiú Boka, Csónakos és Nemecsek elmegy a Füvészkertbeotthagyják a névjegyüket, egy piros papírra írt szöveget. A kőfalon nehéz lett volna bejutni, de hátul egy akácfa segítségével átmásznak a deszkapalánkon. A hídon két vörösinges őrködik, a szigeten lesz a füvészkertiek gyűlése.

A mesterséges várromig lopakodva jutnak el a sötétben, bár az őrségváltás közbeni füttyök és a Füvészkert őrének esti sétája megijesztik őket. A várromnál 8 fából és ezüstpapírból készült tomahawkra bukkannak, Áts Feriék fegyvertára lehet itt. A tavon egy csónakkal eveznek a szigetig.

Közben Nemecsek véletlenül a vízbe esik. Csónakos nevéhez híven őrzi a csónakot, míg Boka és Nemecsek végrehajtja a küldetést. Itt megpillantják Gerébet, aki árulójukká vált, elmondja a grundot eddig birtokló gyerekek szokásait, titkait. A vörösingeseknek labdaterület kell, ezért nyílt háborúban akarják megszerezni a nagyvárosban ritka, üres telket.

Tartalomjegyzék

Egy időre elhagyják a tisztást a füvészkertiek, ekkor teszi ki Boka a Pál utcai fiúk üzenetét, majd eloltja a lámpát. A vörösingesek üldözni kezdik a három fiút, akik gyorsan áteveznek a túlpartra, majd az üvegházba menekülnek. Nemecsek óvatlanul gyufát lobbant, Boka kiüti a kezéből, de már későn, Áts Feriék észreveszik őket. Nemecsek az aranyhalas medencébe bújik, Csónakos egy polc alá hasal, Boka a nyitott ajtó mögé áll.

Szerelmet vallottam a crushomnak?!?! 😱😱🤫🙈

A három Pál utcai fiú Szebenics tévedéseinek köszönhetően megússza a dolgot. Nemecsek titokzatos, Csónakos nagyokat lódít a Füvészkertben átéltekről. Boka közli hogy a srácok Pál utcaiakkal, hogy délután kettőkor lesz megbeszélés erről. Rácz tanár úr hívatja a gittegylet tagjait.

Kifaggatja őket a tanári szobában, az egyletalapítással, a gittrágás fortélyaival kapcsolatban. A sírás meghatja a tanárt, de döbbenete az előkerült egyleti tárgyak sima és okmánybélyegek, bélyegző, pénz — tagdíj, picike kis drótnyelű piros-fehér-zöld zászló, amin mellesleg ez a felirat ékeskedik,Esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk!

Weisz pedig kevésbé szabályszerűt, mert ő volt az elnök. Nemecsek a kihallgatás közben friss gittre bukkan a tanári szoba ismerkedés messenger ablakában, titokban kikaparja, tehát a kis csapat meg van mentve.

azt akarom tudni, hogy a srácok

Boka nem szívleli az egyletet, gusztustalannak tartja, és már megijed, hogy a grundról volt szó. Délután háromkor, találkoznak a grundon, és újjáalakítják a gittegyletet. A közgyűlésen éppen Nemecsek akar szólni, amikor meglátja Gerébet, amint az a tót kunyhójához sompolyog. A kisfiú otthagyja a közgyűlést, és Geréb után oson.

Miután társai látták hogy Nemecsek elfut árulónak nyilvánitották.

azt akarom tudni, hogy a srácok

Kihallgatja, hogy az áruló szivarral kínálja Janót, meg akarja vesztegetni a férfit, hogy az kergesse el a Pál utcai fiúkat. A gittegylet tagjai félreértik Nemecsek újabb elrohanását, aki Bokához akar menni a rémisztő vesztegetési kísérlet hírével.

Nemecsek lélekszakadva fut a Kinizsi utca felé, ahol Boka lakik egy kis, szerény földszintes házban. Elmondja az elnöknek a kis közlegény, hogy mit hallott és látott az imént.

azt akarom tudni, hogy a srácok

Boka és Nemecsek Geréb után futnak, de a klinikánál megállnak, mert a kis szőkére köhögőroham tör. Boka Geréb után kiált, de a fiú — bár nevetve visszafordul feléjük — nem áll meg, eltűnik előlük. Nemecsek sírva fakad, mert félti a grundot, Boka szemében is könnycseppek csillognak.

Egy lábnyomot is találtak, amely még a Wendauer lábnyománál is kisebb. Geréb, a kém jelentést tesz arról, hogy harc nélkül is megszerezhetik — megvesztegetéssel — a grundot. Áts Feri rápirít Gerébre, Feri nyílt harcban, nem alattomosan akarja megszerezni a labdaterületet.

Gerébet befogadják a füvészkerti srácok maguk közé, a vezér kezet fog vele, Dezső hadnagyi rangot kap. Ezután a támadási tervük részletei következnek. Nem gondolod, hogy a Pál utcaiak sejtik, hogy te hozzánk tartozol?

És ha gyanítanának is valamit, nem merne szólni egyik sem, mert mind fél tőlem. Nincs azok közt egy bátor fiú sem! Egy éles hang vágott egyszerre közbe: — Dehogy nincs! Nemecsek monológja — 1. Én vagyok. És ne kutassák, hogy ki lopta el a Pál utcai zászlót a fegyvertárból, mert azt én loptam el. Itt van, ni! Nekem van az a kis lábam, ami még a Wendauer lábánál is kisebb. És nem szóltam volna, fenn maradhattam volna a fa tetején, amíg maguk mind el nem mentek volna, hiszen ott gubbaszkodtam már fél négy óta.

Tessék, tessék, csak rajta!

Account Options

Hiszen én farkas és a férfiak neme midi vagyok, maguk meg tízen vannak!

A Pásztorok kicsavarják a vezér utasítására a kisfiú egyetlen túra linz a zászlót. Büntetést is kell kapnia a kis szőkének, de nem akarják bántani: csak megfürdetik.

Ernő meg volt hűlve, s már napok óta köhögött, de nem szól erről, tűri, hogy a két Pásztor belenyomja a sekély vizű tóba. Hangos röhögés támad a vörösingesek között, még Geréb is nevet rajta. Nemecsek újra szól az őt kigúnyoló fiúkhoz, s a gonosz vidámság helyébe a tisztelet csendje ereszkedik.

Navigációs menü

Nemecsek monológja — 2. De akkor elébe állt Geréb, széthúzta vigyorogva a száját, és kevélyes fejbólintással ezt kérdezte tőle: — Jó volt?

Nemecsek ráemelte nagy kék szemét, és felelt: — Jó volt — mondta csöndesen, és hozzátette: — Jó volt, sokkal jobb volt, mint a parton állni, és kinevetni engem. Inkább újesztendeig a vízben ülök nyakig, mint hogy összeszűrjem a levet a barátaim ellenségeivel. Én nem bánom, hogy a vízbe nyomtatok. A múltkor magamtól pottyantam a vízbe, akkor is azt akarom tudni a szigeten, az idegenek közt. De engem meghívhattok magatok közé, hízeleghettek nekem, adhattok ajándékot, amennyit csak akartok, semmi közöm hozzátok.

És ha még egyszer a vízbe nyomtok, és ha még százszor és ezerszer a vízbe nyomtok, akkor is eljövök ide holnap is meg holnapután is! Majd csak megbújok valahol, ahol nem vesztek észre. Nem félek én egyikőtöktől sem. És ha eljöttök hozzánk a Pál utcába, elvenni a földünket, hát majd mi is ott leszünk! És meg fogom nektek mutatni, hogy ahol mi is tízen vagyunk, ott másképpen fognak veletek beszélni, mint ahogy én most itt beszélek.

Könnyű volt velem elbánni! Aki erősebb, az győz. A Pásztorok ellopták a golyóimat a Múzeum-kertben, mert ők voltak az erősebbek! Most meg beledobtatok a vízbe, mert ti vagytok az erősebbek! Könnyű tíznek egy ellen! De én nem bánom.