BÖRZSÖNYI HELIKON

Megyei sajtó lüneburg ismerősök, BIRÓ ANNAMÁRIA Nemzetek Erdélyben | PDF

Tartalom

Úgy gondolja, hogy a közös történelem megkreálása hozzájárulhat a közös nemzeti érzület kifejleszté- séhez.

megyei sajtó lüneburg ismerősök

Varga szerint az elképzelés felülről propagált, és néhány meg- valósítási kísérleten túl nem tudott meggyökerezni a magyar viszonyok között. Az erdetközösség narratívája szorosan köthető ahhoz a Takáts által ősi alkotmányra hivatkozásnak nevezett beszédmódhoz, amelyet ő maga is a Kézai által megkreált hun—magyar folytonosságból vezet megyei sajtó lüneburg ismerősök.

Varga szerint ezt az eredettudatot nem kollektív emlékezet, hanem az írásban rögzített kánon örökítette tovább, amely nyelvében is elszakadt az eredeti hagyományozó közegtől azaz latinra váltott.

Azért használom mégis ezeket a megnevezéseket, mert a beszédmódok és a különböző értelmezési keretekbe való ágyazódás hozzájárulhatott ahhoz, hogy a vitatkozó felek ne ugyanazt értsék adott fogalmak alatt különösen igaz ez a szabadság és nemzet fogalmaira.

megyei sajtó lüneburg ismerősök

A nemzetfogalom hatalmas szakirodalmának átnézé- se után35 arra a következtetésre jutottam, hogy nem lehet egységes magya- rázatokat találni arra, hogy az egyes szerzők mit értenek a nemzet fogalma alatt, sőt bizonyos szerzők esetében sem egységes a fogalom használata különböző szövegeikben sem.

Damit es ihm nicht an einem Namen und Symbol, den ungeheuren Radien nicht an einem Brennpunkt gebräche, heißt der Verein das Erbkaisertum Österreich. Hogy ennek [a népegyletnek] legyen neve és jelképe, hogy a sugárnyaláboknak legyen gyújtópontja, azért ez a társulás az Ausztria örökös császárság nevet viseli.

megyei sajtó lüneburg ismerősök