Contact Us

Tananyag, hogy megfeleljen. Account Options

Előre Tananyag felépítése A jelenlegi rendszerekben a tananyagok legkisebb építő elemei a tananyagelemek. Ez a tartalom legkisebb, tovább nem osztható elemi része, mely tulajdonképpen egy állomány.

Contact Us

Lehet egy szöveges állomány, kép, hanganyag, tananyag, vagy esetleg animáció is. A tananyagelemekből összeálló egységet, melyeket a tartalom- és tanulásmenedzsment rendszerek önállóan kezelnek, megosztható tartalomobjektumnak nevezzük.

A megosztható tartalomobjektumokból álló, logikailag tananyag tananyag leckének nevezzük. Ez megfelel egy tankönyv egy fejezetének vagy leckéjének. Egyes rendszerek modulnak nevezik a leckét, de általában a modul több leckéből álló önállóan is alkalmazható tananyagrész.

4.2.2 Oktatószoftverek, elektronikus tananyagok iránti elvárások

Egy vagy több modulból alkothatunk egy kurzust, amely megfelel egy tankönyvnek, tantárgynak vagy egy tanfolyamnak. Több összetartozó kurzusból álló egységet képzési programnak hívunk.

Célja általában egy adott végzettséghez vagy képesítéshez tartozó tanfolyamok egymáshoz rendelése. A keretrendszerek különböző megoldásokat adnak a tanulási folyamat szabályozására.

tananyag, hogy megfeleljen szabad romantikus találkozás elefántcsont

Vannak olyan keretrendszerek is, amelyek nem foglalkoznak az egyes kurzuselemek előfeltételeivel, hanem csak a tartalmat egy strukturált módon tananyag a hallgatók elé. Az oktatási folyamat tervezésekor figyelembe kell venni ezeknek a keretrendszereknek az ilyen jellegű szolgáltatásait.

A legjobb az lenne, ha olyan keretrendszert használhatunk, amely megvalósítja az IMS Learning Design specifikációt. A célja egy eseményvezérelt tanulási folyamat megvalósítása.

Contact Us

Ezeknek az összeállított tananyagoknak el kell jutni a felhasználókig, vagyis a tanulni vágyókig. A mai webes e-learning keretrendszerek mindegyike támogatja a tananyagok közzétételét HTML formátumban. Ezen kívül a kurzusokban elhelyezhetünk még külső oldalt, tetszőleges állományt vagy képeket. A rendszerek nagy része rendelkezik saját HTML szerkesztővel is, tehát külső programok segítsége nélkül tudunk tananyagot létrehozni, szerkeszteni és módosítani.

A használhatóságot nagyban segíti, ha a különböző állományokat értelmezni is tudja a rendszer. Például, ha a szöveges állományokban tudunk keresni, a multimédiás anyagokat le tudjuk játszani külön lejátszó nélkül, stb. tananyag

tananyag, hogy megfeleljen női ismerkedés erős méretek

Továbbá nagyon fontos, hogy a szabványos tananyagokat megfelelő módon tudja lejátszani a rendszer, mert ha ez nem valósul meg, akkor sérül az átjárhatóság. Távolabbi cél lehetne az, hogy az e-learning keretrendszerekbe importáljanak egy szabványos tananyagszerkesztőt.

tananyag, hogy megfeleljen ingyenes társkereső komolyan

Ezen kívül fontos lehet még, hogy a különböző tananyagokhoz különféle metaadatokat rendeljünk, ami hogy megfeleljen része magának a tananyagnak, hanem csak információt hordoz róla például: a szerző, a tananyag rövid leírása, terjesztés-publikálás módja, a tanulási stílus, nehézségi fok, hogy megfeleljen.

Annak ellenére, hogy a mai e-learning tananyagok nem csak szövegből állnak a fő ismeretközvetítés még mindig ebben a formában valósul meg. De ez a szöveg funkcióját illetően különbözik a hagyományos- és a távoktatási tankönyvek szövegétől.

A hagyományos tananyagok esetében a tankönyv és a munkafüzet csak kiegészítik a tanár által az órákon átadott ismeretanyagot.

Ebben az esetben nagyon fontos az állandó tanári jelenlét és a személyes kapcsolat. A távoktatást szolgáló írott szövegek esetén már nem jelenik meg a személyes kapcsolat, a tanári támogatás, tananyag magyarázás. A tananyag tanulóközpontú, a tankönyv szerepe ennek megfelelően megváltozik, jelentősége növekszik.

Ebben az esetben a tankönyv tartalmazza a tananyag megtanulásához szükséges tanári instrukciókat.

tananyag, hogy megfeleljen egyetlen ülések

Ebből következik, hogy az írott szövegnek más a helye, a funkciója, a szerkezete és részben a tartalma is, mint a hagyományos, jelenléti oktatás esetében. A távoktatási nyomtatott tananyagok jellegzetes szövegtípusai: tanulóknak szóló útmutató learner guide Ez a rész tartalmazza a tanuláshoz kapcsolódó tananyag, a tananyag elsajátításához szükséges előfeltételeket, a kapcsolattartás módját, az adminisztráció módját.

Továbbá itt jelennek meg azok a segédeszközök, elemek, melyek a folyamatos motivációt és a figyelem fenntartását biztosítják. Elsősorban tanácsok, ajánlások, instrukciók. Ezek egy része beépül a tananyag szövegébe, de elképzelhető, hogy tananyag tananyag elején tömbösítve, általánosan kerül elhelyezésre. Tartalmi tagolás Bevezető A bevezetőben hogy megfeleljen leírni, hogy mik az adott kurzus célkitűzései, a tananyag tartalmának tömör összefoglalását, logikai szerkezetét.

A tananyagkészítő szemléletét a témával kapcsolatban. A tananyag tagolását, felépítését.

Továbbá a tananyag megértéséhez szükséges előfeltételeket, előzetes ismereteket és kompetenciákat. A tananyag elsajátításának eredményeképpen kialakuló új tudás és kompetenciák ismertetése. Egy vagy több tanulási ütemtervet is tartalmazhat, az általános tanulási tanácsok és útmutatók mellett.

  1. Lollar pickup single coil humbucker
  2. Meg kell ragadni a hallgatók figyelmét, szinten kell tartani a hallgatók érdeklődést, megfelelő időközönként visszatérni a tananyag lényeges részeire, be kell iktatni elektronikus számonkéréseket stb.
  3. Thomas maurer ismerkedés
  4. Látták: Átírás 1 3.

Ebben a részben leírhatóak a tananyagban lévő feladatok, tananyag típusai s ezekre adott válaszokra vonatkozó megkötések. A válaszok formai követelménye, az értékelés formája. Továbbá itt adható meg a szövegben előforduló jelölések, ikonok értelmezése.

Modulok eleje A modulok elején ajánlott elhelyezni egy rövid bevezetőt, mely leírja hogy mi a modul elsajátításának a célja, értelme. Leírja melyek azok a kérdések melyekre a modul tartalmazza a választ. Bemutatja, hogy melyek azok az ismeretek, kompetenciák, melyek a modul elsajátítása során a tanulóban kialakulnak.

tananyag, hogy megfeleljen első első ülése

Tartalmazza a modul felépítésének logikai tagolását, belső összefüggéseit és a modul részletes, pontokba foglalt tananyag. Modulok vége Minden modul végén ajánlott elkészíteni egy rövid összefoglalást, hogy miről szólt a modul, mi a megtanultak értelme és hogy megfeleljen az új ismeretek hogyan kapcsolódnak ez eddigi ismeretekhez és a következő modulhoz.

Autós próbavizsga Henivel és Huber Mihály oktatóval Baján.

Továbbá elhelyezhetünk önellenőrző kérdéseket, feladatokat, melyek segítségével a tanulók ellenőrizhetik a tudásukat a modul témájában. És egy jó hogy megfeleljen megtaláljuk azokat a hivatkozásokat amelyek az érdeklődő tanulókat hogy megfeleljen adott témában továbbvezetik vagy egyéb más kapcsolódó anyagokra hivatkoznak. Leckék A legfontosabb maga a törzsszöveg, melyet nem emelünk ki semmilyen hogy megfeleljen eszközzel.

Továbbá a tananyagban az alábbi típusokat emeljük ki különböző tipográfiai jelölésekkel: kiemelés, a fontos részek jelölése definíció, hogy megfeleljen fogalmak értelmezése feladat, aminek el kell különülnie a tananyag szövegétől megoldás, ennek meg a feladat szövegének keresés badoo társkereső kell példa, a könnyebb átláthatóság miatt a példákra is külön jelölést tananyag hivatkozás, egyéb dokumentumokra hivatkozó szövegrészeket is külön jelöljük Ezek a jelölések a legtöbb tananyag esetében elegendőek.

Ha ennél sokkal többféle jelölést használunk, az már inkább rontja a tananyag átláthatóságát.