Danielle Steel: Egy rendkívüli nő

Törekszik szobalány val d oise. EGY SZÉLHÁMOS VALLOMÁSAI - PDF Free Download

Az egész napot ebben a kissé túlságosan is vidékies házban töltöttem, mely mintha két séta közötti vagy zápor idejére szolgáló menedék lett volna, olyasfajta házban, ahol mintha minden szalon egy-egy lugas lett volna, s ahol az egyik hálószoba tapétáján a kert rózsái, a másikén a fák madarai gyűlnek körénk társaságul — de legalább jól kivehetően —, hiszen régimódi tapétákról van szó, amelyeken minden egyes rózsaszál olyannyira elkülönül, hogy ha eleven volna, leszakíthatnánk, minden egyes madarat kalitkába zárhatnánk és megszelídíthetnénk; semmi sem emlékeztet rajtuk a mai lakószobák nagy mintáira, amelyeken Normandia összes almafája vonul fel, ezüst alapon, japán stílben, hogy ágyban töltött óráinkat kísértse — egész nap ki sem mozdultam a szobából, mely a park szépséges zöldjére és a bejárat orgonáira, a vízparti fák napfényben ragyogó zöld lombjára és a méséglise-i erdőre nyílt.

törekszik szobalány val d oise

Nem a torony képét, hanem a tornyot magát, mely mérföldek és évek távolát vetítve elém jelent meg ablakom keretében, a fénylő zöld közepette egészen más tónusban, sötéten, akárha tollrajz lett volna.

Ha pedig csak egy percre is elhagytam a szobámat, a folyosó végén mint valami skarlátszín szalagra, mindjárt egy másfelé nyíló kis szalon tapétájára esett a pillantásom — a legegyszerűbb, ám vörös muszlinra, mely egyetlen napsugártól is lángra gyúlt. Sétáink során Gilberte arról beszélt, hogy Robert eltávolodik tőle, mert más nők után fut.

S való igaz, jó néhány nő forgolódott Robert körül, ám — mint a nőket szerető férfiaknál bizonyos férfibarátságokban — a védekezés felesleges gesztusával, oly haszontalan foglalva a helyet, mint a legtöbb lakásban kallódó, fölös holmik. Robert többször is eljött Tansonville-be, amíg ott voltam.

EGY SZÉLHÁMOS VALLOMÁSAI

Nagyon megváltozott, más volt, mint amikor megismertem. Az életvitele nem nehezítette el, nem lassította le, mint Charlus urat, épp ellenkezőleg, fordított folyamat ment benne végbe, amely — bár amikor megnősült, kilépett a hadseregből — a lovassági tiszt hanyag eleganciáját kölcsönözte neki, olyannyira, amennyire korábban sosem volt meg benne.

  • Flört op straat spel

Míg Charlus úr egyre testesebb, Robert aki persze összehasonlíthatatlanul fiatalabb volt, de érezni lehetett, hogy a kor előrehaladtával egyre közelebb kerül majd ehhez az ideálhoz, mint azok a nők, akik elszántan áldozzák föl arcukat az alakjukért, s egy idő után ki sem mozdulnak Marienbadból,[] úgy vélve, hogy ha már többféle fiatalságot nem őrizhetnek meg, akkor a termetüké képviselheti legjobban a többit — egyazon kór ellenkező tünetét mutatva — nyúlánkabb, lendületesebb lett.

A gyorsaságnak egyébként többféle lélektani oka is volt: félelem, hogy meglátják, vágy, hogy ne látszódjék rajta efféle félelem, és az önmagával való elégedetlenség, illetve az életuntság szülte lázas türelmetlenség. Robert rendszeresen járt rossz hírű helyekre, ahová valósággal berontott, mintha csak rohamra indult volna, hogy az esetleg arra járók rosszindulatú tekintetének a lehető legkisebb támadási felületet nyújtsa.

És ez a szélsebes tempó elválaszthatatlan lett tőle. Mintegy azt a rettenthetetlenséget is hordozva, amely meg akarja mutatni, hogy nem fél, és nem habozik.

  • Ember arra törekszik, nő montreal

A teljesség kedvéért azt a kora előrehaladtával növekvő vágyat is számításba kellene vennünk, hogy fiatalnak lássák, sőt azoknak a mindig unatkozó, mindig fásult férfiaknak a türelmetlenségét is, akik túl intelligensek a többnyire tétlen élethez, amelyben képességeik nem érvényesülnek.

Persze az ilyen embereknél a tétlenség is kifejeződhet nemtörődömségben. De — főként mióta a testgyakorlás olyan közkedvelt lett — a tétlenség is sportos formát öltött, s a sportoláson túl olyasfajta lázas élénkségben testesül meg, mely abban a hitben él, hogy sem időt, sem teret nem hagy az unalom kifejlődésének, még a nemtörődömség alakjában sem.

Már emlékezetemből, az öntudatlan emlékezésből is kiveszett az Albertine iránti szerelem. De úgy tűnik, végtagjainkban is lappang valamiféle öntudatlan emlékezet, meddő és sápadt utánzat, mely tovább él, ahogy bizonyos törekszik szobalány val d oise állatok és növények is hosszabb ideig élnek az embernél. Karunk-lábunk teli van eltompult emlékekkel.

Egy alkalommal, amikor meglehetősen korán elköszöntem Gilberte-től, az éjszaka kellős közepén felriadtam tansonville-i szobámban, s még félálomban Albertine-t szólítottam. Nem mintha ő járt volna a fejemben, nem is álmodtam róla, Gilberte-tel sem tévesztettem össze: a karomban nyújtózó homályos emlék miatt keresgéltem a hátam mögött a csengőt, törekszik szobalány val d oise hajdan párizsi hálószobámban. Amikor pedig nem találtam, Albertine-t hívtam, mert azt hittem, néhai barátnőm ott fekszik mellettem, ahogyan esténként gyakran tette, s ilyenkor együtt is aludtunk el, ébredéskor számítva arra az időre, ami Françoise-nak kell, hogy odaérjen, s amikor Albertine még bátran meghúzhatja a csengőt, melyet én nem találok.

Robert — legalábbis ebben a nyomasztó időszakban — ridegebb lett, úgyhogy a barátai iránt, így például irántam érzett rokonszenvének szinte semmi jelét nem adta. Gilberte-tel viszont affektáltan, már-már komikusan, visszatetszőn érzelgős volt. Nem mintha Gilberte valóban közömbös lett volna számára.

Danielle Steel: Egy rendkívüli nő - PDF Free Download

Nem, Robert szerette a feleségét. Csakhogy folyamatosan hazudott neki; kétszínűsége pedig, ha ugyan nem hazugságainak lényege, folyton lelepleződött. Ilyenkor azután azt hitte, nincs más kiút, mint hogy nevetségesen eltúlozza a valódi szomorúságot, melyet amiatt érez, hogy Gilberte-nek bánatot okoz.

Eljött Tansonville-be, és azt mondta, már másnap reggel kénytelen visszautazni egy bizonyos ügy miatt, melyet egy környékbeli úrral kell elintéznie, aki állítólag Párizsban várja, de aki — mikor még aznap este összefutottunk vele Combray mellett — akaratlanul is leleplezte a hazugságot, melybe Robert elfelejtette beavatni, mert elmondta, hogy hazajött pihenni, s egy hónapig vissza sem tér Párizsba.

Robert elvörösödött, látta Gilberte mélabús és méltóságteli mosolyát, s azzal próbált kimászni a csávából, hogy kihívón balfácánnak titulálta a férfit, majd Gilberte előtt ment haza, rövid levelet küldött a feleségének, melyben azt írta: azért hazudott, hogy ne okozzon neki fájdalmat, s hogy amikor az asszony azt látja, hogy ő, Robert ismét valami olyan ok miatt utazik el, amit nem mondhat el, azt ne higgye, hogy a férje már nem szereti s mindez, noha amikor papírra vetette, hazugságnak szánta, valóban így is volt ; majd azt kérdeztette, bemehet-e hozzá, és amikor már nála volt, részben őszinte fájdalmában, részben az életvitele okozta idegességében, részben pedig napról napra merészebb színleléssel zokogott, hideg vízzel locsolta magát, közeli haláláról beszélt, s volt, hogy a földre hanyatlott, mintha hirtelen rosszullét fogta volna el.

Gilberte nem tudta, mennyire higgyen neki, az egyes esetekben mindig azt feltételezte, hogy Robert hazudik, de összességében mégis szereti őt, és nyugtalankodott a korai halál törekszik szobalány val d oise miatt, mert azt gondolta, hogy férje talán beteg, csak ő nem tud róla, ezért nem mert ellentmondani neki, de arra sem merte kérni, hogy ne utazzon annyit. A fentiek ismeretében még kevésbé értettem, miért intézi úgy Robert, hogy Morelt mint a család gyermekét fogadják Bergotte[]-tal mindenütt, ahol csak a Saint-Loup házaspár megjelent Párizsban vagy Tansonville-ben.

Proust - Az Eltunt Ido Nyomaban - A Megtalalt Ido

Morel elragadóan utánozta Bergotte-ot. Idővel kérni sem kellett az utánzásra. Mint a hisztérikus betegek, akiket elaltatni sem kell ahhoz, hogy ezzé vagy amazzá váljanak, önként is bármikor Bergotte bőrébe bújt. Françoise, aki korábban végignézte, mi mindent tett Charlus úr Jupienért, most pedig Robert de Saint-Loup Morelért, nem arra a következtetésre jutott, hogy ez a vonás vissza-visszatér a Guermantes-ok bizonyos nemzedékeinél, hanem — hiszen Legrandin úr is így karolta fel Théodore-t — már inkább azt hitte — ő, aki oly szigorúan erkölcsös és előítéletes volt —, hogy olyasféle szokással van dolga, amelyet széles körű elterjedtsége tiszteletreméltóvá tesz.

EGY SZÉLHÁMOS VALLOMÁSAI - PDF Free Download

Inkább ő fekszik majd a földre, hogy törekszik szobalány val d oise ágyát átadja neked. Túlságosan is szerette a legénykét Théodore-thogysem kitegye a szűrét. Biztos, hogy sosem fogja magára hagyni. Arra kért, győzzem meg a feleségét, hogy szereti, hogy a másik nőt, akit ugyancsak szeret, nem szereti ennyire, s hamarosan szakítani fog vele.

Ez a nő, aki elhalmoz a gyöngédségével, s akit nemsokára feláldozok Gilberte-ért, azelőtt soha ügyet nem vetett a férfiakra, azt hitte magáról, hogy nem törekszik szobalány val d oise a szerelemre. Én vagyok az első az életében. Tudtam, hogy korábban mindenkit egyértelműen elutasított, így amikor megkaptam azt az elragadó levelet, melyben megírta, hogy csakis mellettem lelheti meg a boldogságot, nehezen tértem magamhoz.

Nyilvánvalóan volna mitől megrészegülnöm, ha nem lenne elviselhetetlen számomra, hogy a szegény kis Gilberte-et sírni látom. Nem gondolod, hogy Gilberte-ben van valami Rachelből? S valóban, nekem is feltűnt valami homályos hasonlóság, amit — ha nagyon akartuk — felfedezhettünk közöttük.

törekszik szobalány val d oise

Talán néhány vonásuk tényleges hasonlósága miatt például a héber származás okán, bár ez Gilberte-nél nem volt szembetűnő vonzódott Robert az egyforma vagyoni helyzetűek közül inkább Gilberte-hez, amikor a család kierőszakolta, hogy megnősüljön. De eredhetett ez abból is, hogy Gilberte, aki egyszer megtalálta Rachel fényképeit — azét a Rachelét, akinek még a nevét sem ismerte —, úgy próbált tetszeni Robert-nek, hogy a színésznő néhány kedvenc szokását utánozta, például vörös masnit tűzött a hajába, fekete bársonyszalagot hordott a karján, és festette a haját, hogy valódi barnának higgyék.

Majd amikor érezte, hogy a bánattól rossz színben van, megkísérelt segíteni a első know ló. Néha azonban túlzásba esett. Egyszer, amikor Robert-t Tansonville-be vártuk estére, mindössze egy napra, döbbenten láttam, hogy az asztalnál megjelenő Gilberte mennyire különbözik nemcsak a régi, de a mostani, hétköznapi önmagától is; döbbenten bámultam — akárha egy színésznő állt volna előttem, egy színházi Theodora[].

Éreztem, hogy akaratlanul is túlságosan fürkészen figyelem, de kíváncsi voltam, mi változott rajta. Kíváncsiságom egyébként hamarosan kielégült, amikor Gilberte orrot fújt — noha rettentő elővigyázatosan járt el. A zsebkendőn maradt, teljes palettát nyújtó festéknyomokból láttam, hogy túl vastagon festette ki magát. Annyi mindent tett értem. Nem is sejted. Végül pedig, mielőtt visszament volna Párizsba, az én gondjaimra bízta Gilberte- et.

Proust - Az Eltunt Ido Nyomaban - A Megtalalt Ido | PDF

Egy ízben egyébként — hogy egy kissé előreugorjak, hiszen még Tansonville- ben vagyok — alkalmam volt Robert-t messziről, társaságban is látni, ahol mégiscsak színes és elbűvölő szavai hallatán újraéltem a múltat; szíven ütött, mennyire megváltozott. Egyre jobban hasonlított az édesanyjára, a gőgös sudárság, melyet tőle örökölt, s melyet édesanyja tökélyre vitt, nála — az elsőrangú neveltetés hatására — eltúlzott, merev lett; a Guermantes-ok sajátos, átható tekintete miatt úgy tetszett, szigorú szemlét tart mindenütt, amerre jár, de törekszik szobalány val d oise öntudatlanul, megszokásból, egy állat éberségével.

A hajszíne pedig, mely rá jellemzőbb volt, mint bárki másra a Guermantes családból — mikor egy helyben törekszik szobalány val d oise, mintha egy verőfényes nap aranya szilárdult volna meg —, ez a szín, mint egy különleges tollazat, oly ritka és oly becses példánnyá tette, hogy egy ornitológus gyűjteményében szerettük volna látni, és amikor ez a madárrá változott fénynyaláb még mozgásba is lendült, megelevenedett, amikor például Robert de Saint-Loup megérkezett egy estélyre, ahol magam is ott voltam, kissé már ritkás arany hajbóbitájának selymével büszkén koronázott fejét úgy szegve fel, a nyakát annyival könnyedébben, fennhéjázóbban és kacérabban hajlítgatva, mint az emberek, hogy a látvány keltette félig nagyvilági, félig zoológiai rajongásunkban és kíváncsiságunkban azon töprengtünk, vajon a Saint-Germain- negyedben vagy az Állatkertben vagyunk-e, törekszik szobalány val d oise egy előkelő úr megy-e át a szalonon, vagy egy madár jár fel s alá a kalitkájában.

S ez a visszatérés a hegyes csőrű, metsző tekintetű Guermantes-ok madárszerű eleganciájához most új keletű vétke szolgálatába állt, hogy így leplezze a zavarát. Némi képzelőerővel pedig a hang is éppúgy illett ehhez az értelmezéshez, mint a tollazat.

Olyan fordulatokat kezdett használni, amelyeket a Napkirály korához méltóknak ítélt, s ezzel a Guermantes-modort utánozta.

  1. Когда мир осознал возможности шифровки с помощью «грубой силы», пароли стали все длиннее и длиннее.
  2. Это шанс всей вашей жизни.

Csakhogy valami meghatározhatatlan apróság miatt ezek a fordulatok egyben erősen Charlus urasan hangzottak. Mindegy, miféle szerelmekbe keveredik valaki, viszonyainak számát mindig rosszul tudjuk, mert tévesen a barátságait is viszonynak értelmezzük, azaz tévedünk az összeadásnál, de egyben azért is, mert azt hisszük, hogy egy nyilvános viszony kizár egy másikat, s ez megint tévedés, bár másfajta.

Egyetlen nő szerelme ritkán elégíti ki minden igényünket, megcsaljuk hát egy másikkal, akit nem szeretünk. Ami pedig az olyasfajta szerelmet illeti, amit Saint-Loup Charlus úrtól örökölt, a férj, aki effélére hajlik, általában boldoggá teszi a feleségét. Általános érvényű szabály ez, de a Hogyan felel meg a férfi 40 év után megtalálták a módját, hogyan bújjanak ki alóla, mert azok, akiknek effajta hajlamaik voltak, azt akarták elhitetni, hogy épp ellenkezőleg, a nőkhöz vonzódnak.

Hol ezzel, hol azzal az asszonnyal mutatkoztak, a sajátjukat pedig kétségbe ejtették. A Courvoisier-család férfi tagjai bölcsebben jártak el. Az ifjabb Courvoisier vicomte[] azt hitte, hogy az egész földön és amióta világ a világ, ő az egyetlen, akiben a saját neme ébreszt vágyat. Úgy vélte, ez a vonzalma az ördögtől való, erősen küzdött is ellene, feleségül vett egy elragadó nőt, és gyermekeket nemzett vele.

Majd az egyik unokafivére felvilágosította, hogy ez a hajlam meglehetősen elterjedt, sőt végtelen jóságában olyan helyekre vitte, ahol kiélhette a vágyait.

törekszik szobalány val d oise

Courvoisier vicomte ettől csak még jobban szerette a feleségét, kétszeres buzgalommal szaporította a családot, s az asszonyt meg őt Párizs legcsodálatosabb házaspárjaként emlegették. Saint-Loup-ék házasságáról viszont semmi ilyesmit nem mondtak, mert Robert nem érte be a ferde hajlammal, feleségét is halálos féltékenységbe hajszolta, minthogy — bár nem okozott neki örömet — barátnőket is tartott. Az is lehetséges, hogy a hollófekete Morel úgy kellett Saint-Loup-nak, ahogy az árnyék a napfénynek.

Ebben a nagy múltú családban könnyen elképzelhető egy aranyszőke, intelligens és mindenfajta tekintéllyel rendelkező nagyúr, aki a lelke mélyén a négerek iránt táplál titkos, mindenki előtt rejtve maradó vonzalmat. Robert egyébként sosem hagyta, hogy a beszélgetés az övéhez hasonló szerelmekre terelődjön. Ha ilyesmiről akarsz tudakozódni, drága barátom, azt tanácsolom, fordulj máshoz.

Én katona vagyok, semmi több.

Danielle Steel: Egy rendkívüli nő

Amilyen hidegen hagynak ezek a dolgok, olyan szenvedélyes figyelemmel kísérem a balkáni háborút. Régebben téged is érdekelt a csaták eredettipológiája. Mondtam is neked akkoriban, hogy látjuk mi még — bár teljesen más körülmények között — a tipikus ütközeteket, például a szárnyon való bekerítés nagy kísérletét, az ulmi csatát.

Nos, tessék! Bármilyen egyedi is a balkáni háború, Lule-Burgasz ugyanolyan, mint Ulm,[] az oldalszárny bekerítése. No, ilyesmiről beszélhetsz velem. De az olyasmihez, amire célzol, annyit értek, mint a szanszkrithoz. No persze, nem a férjével összefüggésben, hiszen róla semmit sem tudott, vagy legalábbis úgy tett, mint aki semmit nem tud.

De mindaz, amit elmondandó vagyok, legsajátabb és legközvetlenebb élményeimből, megtévedéseimből és szenvedélyeimből gyűlt bennem össze. Így az anyagot föltétlenül birtokolom, ezért hát ez a kétely legfeljebb arra vonatkozhat, ki tudom-e majd fejezni magam kellő tapintattal és ízléssel - márpedig ilyes dolgokban, nézetem szerint, a szabályszerű és szépen bevégzett tanulmányok sokkal kevesebbet nyomnak a latban, mint a természetadta tehetség és a jó gyerekszoba. Ebben pedig volt részem, mert finom, bár léha polgári családból származom, engem és Olympia nővéremet több hónapon át egy Veveyből való francia kisasszony nevelt, aki azonban, minthogy közte és anyám közt, apámmal kapcsolatban, asszonyi vetélkedés támadt, kénytelen volt eltakarodni a háztól; keresztapám, Schimmelpreester, akivel nagyon bizalmas lábon álltam, közkedvelt művész volt, a városkában mindenki csak professzor úrnak hívta, jóllehet ez a szép és kívánatos cím hivatalosan talán meg sem illette; apám pedig kövér, elhízott ember létére nem volt híjával az egyéni kellemnek, és mindig súlyt vetett a választékos és világos kifejezésmódra.

De másokkal kapcsolatban szívesen kitért rájuk, vagy mert egyfajta közvetett mentséget látott bennük Robert-t illetően, vagy mert a férje, aki akárcsak a nagybátyja, az ilyesmiről való szigorú hallgatás, a gonosz pletykálkodás és a kitárulkozás kényszere között őrlődött, nagyon is sok mindent elmondott neki. Egyebek között Charlus urat sem kímélte, bizonyára azért, mert Robert, aki Charlie-ról ugyan nem beszélt Gilberte-nek, képtelen volt megállni, hogy így vagy úgy tovább ne adja a feleségének, amit a hegedűstől hallott.

Márpedig az még mindig gyűlöletével üldözte hajdani jótevőjét.

Corrosion Resistant Steel Stainless Steel Danielle Steel: Egy rendkívüli nő A varázslatosan szép Annabelle Worthington egy pazar manhattani palotában nevelkedik a múlt század fordulóján. Miután bevezetik a társaságba, a báltermek csillogó világa is feltárul előtte, előkelő és szerető családja pedig a széltől is óvja. Élete egyetlen dologban különbözik a felső tízezer mindennapjaitól: szívből lelkesedik a sokak által csak illendőségből végzett jótékonysági munkáért. Kiváltságos világát azonban a Titanic katasztrófája alapjaiban rengeti meg. A lányt pótolhatatlan veszteség éri, és amikor egy szerető férfi oldalán már-már gyógyírt találna fájdalmára, keservesen csalódnia kell házasságában is.

Ezek a Gilberte-nek kedves beszélgetések adtak alkalmat arra, hogy megkérdezzem: vajon a fentiekkel párhuzamot vonva Albertine-nek is — akinek a nevét hajdan Gilberte-től hallottam először, amikor ugyanazokra az órákra jártak — ilyen hajlamai voltak-e.

Amúgy a kérdés már régóta nem izgatott különösebben.

Nem hagyják feledésbe merülni az úzvölgyi hősöket

Gépiesen tovább kérdezősködtem azonban, mint egy öregember, akinek kihagy az emlékezete, és időnként a fiáról tudakozódik, aki már halott.