Használt tárgyalóasztal

Tárgyaló iroda a 94. Account Options

Tartalom

  tárgyaló iroda a 94

  Nemzeti szakértői tevékenység EKTB OLAF szakértői csoport az EU csalásellenes tevékenységét érintően az európai uniós tagságból fakadó feladatok előkészítésére és az uniós döntéshozatali eljárások során képviselendő tárgyalási álláspontok kialakítására, az uniós politikák alakulásának követésére és a szükséges kormányzati intézkedések koordinálására létesült szakértői csoport.

  Tagjai között elsősorban azon szervezetek szerepelnek, amelyek tevékenysége kapcsolódik az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméhez.

  tárgyaló iroda a 94

  A csoport egyik fő feladata minden, a Tanács D. Monitoring Bizottsági Ülések Az Iroda törvényben előírt egyik alapfeladata, hogy meghívottként részt vegyen az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló operatív programok monitoring bizottsági ülésein. A COCOLAF-ot az OLAF működteti, alapvető feladata, hogy javaslatokat fogalmazzon meg az Európai Bizottságnak a csalások és szabálytalanságok megakadályozásával és visszaszorításával, illetve minden olyan jogellenes tevékenységgel kapcsolatban, amely az EU pénzügyi érdekeit veszélyezteti.

  tárgyaló iroda a 94

  A COCOLAF ülésein minden tagállam képviselteti magát, valamint azokon jelen vannak a Bizottság érintett szolgálatainak képviselői és a csatlakozásra váró országok képviselői is megfigyelőként.

  Ennek keretében az EUMSz Az ülések során kiemelten foglalkoznak a csalásellenes tevékenységek kommunikációjának fejlesztését célzó módszerek kidolgozásával, bemutatásával.

  tárgyaló iroda a 94

  Hazánkat az Iroda képviseli a munkacsoportban.